Germicídne žiarenie

informácie o germicídnom žiarení, UV žiarení, UV výbojke

Germicídne žiarenie

Germicídne žiarenie je žiarenie z ultrafialového spektra žiarenia, ktoré bežne obsahuje aj slnečné žiarenie v množstve okolo 1%, avšak pri prechode atmosférou sa v jej horných vrstvách absorbuje. Bežne ho označujeme ako ultrafialové žiarenie = UV žiarenie. UV žiarenie sa podľa vlnovej dĺžky delí na UV - A, UV - B a UV - C, pričom hľadiska sterilizácie vzduchu je najviac zaujímavé žiarenie v rozsahu 200 až 280 nm. Germicídne žiariče využívajú žiarenie UV-C s vlnovou dĺžkou 253,7nm. Toto žiarenie účinne inaktivuje mikroorganizmy, ako sú baktérie, vírusy (aj koronavírus COVID - 19), plesne, huby a spóry, ktoré prenášajú infekcie, spôsobujú alergie, spúšťajú záchvaty astmy alebo spôsobujú iné zdravotné problémy.

 

 

Účinok germicídneho žiarenia

Ultrafialové žiarenie pôsobí na bunky mnohými mechanizmami. Ožiarenie ultrafialovými lúčmi vyvoláva inaktiváciu vnútrobunkových enzýmov, spomaľuje delenie buniek a navodzuje vznik mutácií. Niektoré mikroorganizmy sú naň citlivejšie ako iné, a pre niektoré má až smrteľné účinky. Najcitlivejšie reagujúce stavebné látky živých organizmov na UV žiarenie sú nenasýtené organické zlúčeniny a z nich najviac tie, ktoré majú konjugované dvojné väzby. Sú to hlavne bielkoviny (v rámci nich zvlášť aminokyseliny tyrozín a tryptofán), nukleové kyseliny (predovšetkým ich dusíkaté bázy) a niektoré pigmenty. Nukleové kyseliny (DNA i RNA) absorbujú UV žiarenie podstatne viac ako bielkoviny čo spôsobí ich porušenie a bez funkčnej nukleovej kyseliny, ktorá je nositeľom všetkých informácií, sa v mikroorganizmoch zastavujú mnohé procesy, vrátane delenia – rozmnožovania. Mikroorganizmy tým strácajú svoju schopnosť infikovať svojho hostiteľa.

 

UV výbojka – srdce žiariča

Germicídne žiariče sú zariadenia slúžiace na dezinfekciu vzduchu a povrchov, použitím ultrafialového žiarenia špeciálnej vlnovej dĺžky 253,7nm, ktoré emituje UV žiarivka - trubica z kremíkového skla naplnená parami ortuti a malým množstvom vzácneho plynu. Ióny, ktoré sa uvoľňujú z katódy nárazom na atómy ortuti, iniciujú u nich vyžarovanie ultrafialového žiarenia. Zatiaľ čo pri bežných osvetľovacích žiarovkách postačuje obyčajné sklo, pre UV - žiarenie s krátkymi vlnovými dĺžkami, sa používa špeciálne kremenné sklo, ktoré jediné prepúšťa UV – žiarenie. Nežiadúce vlnové dĺžky sa odfiltrujú použitím vhodného zloženia skla, preto je výber UV - žiarivky veľmi dôležitý.

Účinnosť germicídnej žiarivky časom klesá. Po približne 8000 hodinách prevádzky klesne asi na 60 %. Po tejto dobe žiarivka síce svieti, ale je potrebné ju vymeniť, nakoľko už neemituje dostatok germicídneho žiarenia. Celkové množstvo vyžiareného žiarenia UV – výbojky sa udáva vo wattoch (W). Intenzita žiarenia sa udáva v mikrowattoch na cm2 (μW/cm2). Napríklad vyžarované množstvo pre 30 W výbojku je 50 μW/cm2 vo vzdialenosti 100 cm.