Germicídne žiariče

Germicídne žiariče

Germicídne žiariče rozdeľujeme na základe viaccerých kritérií:

- podľa typu aplikácie na:

  • otvorené - priame (bez prítomnosti ľudí)
  • uzavreté - nepriame (za prítomnosti ľudí)

- podľa výkonu UV trubice

  • 15W, 30W, 36W, 50W, 55W, 72W, 110W 

- podľa spôsobu použitia:

  • mobilné
  • stacionárne (uchytené na stenu na pevno, alebo na kĺbovom závese)

- otvorené germicídne žiariče ešte delíme na základe prostredia v ktorom sa budú používať:

  • otvorené do obyčajného prostredia
  • otvorené do vlhkého prostredia (IP65)

 

Otvorené - priame germicídne žiariče

Dopadajúce žiarenie je homogénne, to znamená, že likviduje mikroorganizmy aj tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali. Žiarenie prechádzajúce priestorom eliminuje mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistí samotný vzduch. Priame germicídne žiariče ožarujú celkový objemu vzduchu v miestnosti - je to najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách – v podstate všade tam, kam dopadne žiarenie. Tento typ žiariča sa používa výhrade bez prítomnosti ľudí, rastlín a zvierat nakoľko UV - C žiarenie je škodlivé a má negatívny účinok na ľudský organizmus, zvieratá aj rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak. 

 

 

 

 

Uzavreté - nepriame germicídne žiariče

Pri tomto druhu dezinfekcie majú žiariče zdroj UV žiarenia uložený v tuneli, cez ktorý prechádza vzduch. Kontaminovaný vzduch je ventilátorom vháňaný do prístroja z jednej strany a vychádza druhou stranou, čo zabezpečí cirkuláciu vzduchu nielen v blízkosti UV trubice, ale aj celkovo v miestnosti. Ide o nepretržité čistenie vzduchu núteným obehom vzduchu okolo trubíc v tesnej vzdialenosti, pričom na jeho dezinfekciu stačí extrémne krátky expozičný čas. Z tohto dôvodu našli uzavreté germicídne žiariče uplatnenie najmä v domácnostiach, školách či kanceláriách. Ich obrovskou výhodou je to, že sa smú používať za prítomnosti ľudí, zvierat a rastlín.

 

 

 

 

Výkon UV trubice

Citlivosť organizmov voči UVC žiareniu je rôzna, preto sú k zničeniu potrebné rôzne dávky žiarenia – intenzita žiarenia a musia mu byť vystavené po určitú dobu – čas expozície. Silná intenzita po krátku dobu má ten istý účinok, ako pôsobenie žiarenia slabej intenzity po dlhú dobu. Z tohto dôvodu sa vyrábajú trubice s rôznym výkonom. V germicídnych žiaričoch sa bežne používajú trubice s výkonom od 15W do 75W alebo potom ich rôzne kombinácie.

Príklad na približné určenie potrebného množstva žiaričov

Pri výkone germicídneho žiariča 30 W a pri výške miestnosti cca 2,8 m, tak pri ploche miestnosti:
do 20 m2 postačí 1ks germicídneho žiariča
do 40 m2 sú potrebné 2ks germicídnych žiaričov
do 60 m2 sú potrebné 3ks germicídnych žiaričov

A doporučenej dobe ožarovania 3 - 4 hodiny denne v 2 - 3 rôznych časových intervaloch. Počet žiaričov pri častej výmene ľudí v priestore, alebo pri väčšom počte ľudí by mal byť vyšší, alebo by mal bežať nepretržite.

Ďalší dôležitý údaj, podľa ktorého vyberáme počet žiaričov je aj údaj o maximálnom prúdenie vzduchu pri jednom uzavretom germicídnom žiariči, čo je v našom prípade  60m3 / hod.

Pre lepšiu orientáciu predsa ešte jeden pohľad:

Účinnosť 30W otvoreného germicídneho žiariča je do 5m pri minimálnej dobe svietenia 20min

Účinnosť 50W otvoreného germicídneho žiariča - do 7m pri minimálnej dobe svietenia 20min

 

 

Mobilné germicídne žiariče

Sú germicídne žiariče na mobilnom stojane. Sú určené pokiaľ je potreba žiarič presúvať v rámci jednej miestnosti, alebo pokiaľ jeden žiarič používame na dezinfekciu viaccerých miestností

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stacionárne germicídne žiariče

Sem patria žiariče, ktoré sa pevne montujú väčšinou na stenu miestnosti. Vyrábajú sa v dvoch variantách a to buď priamo primontovateľné skrutkami na stenu (väčšinou pri použití s uzatvorenou verziou germicídneho žiariča, nakoľko je cezeň vzduch vháňaný ventilátorom a preto tu nie je potreba jeho presného uloženia),

alebo sa dodávajú s kĺbovým ramenom, ktoré umožňuje ich natočenie do rôznych smerov (väčšinou pri použití s otvorenou verziou germicídneho žiariča, aby ho bolo možné natočiť na oblasť, ktorú plánujete dezinfikovať.