Výber žiariča

Ako si vybrať ten správny germicídny žiarič?

Nakoľko máme v portfóliu množstvo rôznych typov žiaričov ponúkame Vám súbor krokov, na základe ktorých si budete vedieť vybrať ten správny pre Vaše potreby.

 

1. KROK

Otázka:

Potrebujete žiarič používať v priestore, v ktorom sa nachádzajú ľudia, zvieratá alebo rastliny počas jeho prevádzky?

 


Odpovede:

Áno – potom je pre Vás vhodný uzavretý germicídny žiarič

Nie – v tomto prípade je vhodný otvorený germicídny žiarič

 


UPOZORNENIE!

Otvorený germicídny žiarič dezinfikuje vzduch v priestore a aj povrchy na ktoré „dosvieti“, kdežto uzavretý germicídny žiarič dezinfikuje iba vzduch v priestore.

 

2. KROK

Otázka:

Potrebujete žiarič presúvať (napríklad pokiaľ máte jeden žiarič na viac miestností), alebo bude mať svoje pevné miesto napríklad na stene?

 

Odpovede:

Potrebujem ho presúvať – tak potom padá jasná voľba na mobilnú verziu germicídneho žiariča.

Bude mať pevné miesto (napr. na stene) – v tomto prípade je možné si vybrať aj stacionárny germicídny žiarič (na montáž napríklad na stenu), alebo to môže byť i mobilný germicídny žiarič, pokiaľ ho nechcete montovať na strop či stenu, alebo plánujete, že bude stáť napríklad niekde v kúte miestnosti a nebude tam zavadzať.

 

3. KROK

Otázka:

Pri montáži na stenu – máte v mieste, kde bude germicídny žiarič namontovaný prívod elektrickej energie (220V) napojený na nejaký vypínač?

 

Odpovede:

Áno – v tom prípade je montáž veľmi jednoduchá napojením germicídneho žiariča priamo na vyvedené vedenie – stačí šikovného majstra, ktorý sa vyzná do elektriky (mal by mať osvedčenie na montáž podobných zariadení, aby nedošlo k zraneniu), pár podložiek (ak by nebol žiarič umiestnený priamo nad vývodom vedenia), vŕtačku, hmoždinky a skrutky.

 

Nie – v tomto prípade nás o tejto skutočnosti pri Vašej objednávke informujte, aby sme sa spolu dohodli na dĺžke prívodného kábla po najbližšiu zásuvku, alebo rátajte s tým, že bude nutné použiť „predlžovák“, nakoľko štandardná dĺžka prívodného kábla býva okolo 1,5m a potom už len šikovného majstra, ktorý sa vyzná do elektriky (mal by mať osvedčenie na montáž podobných zariadení, aby nedošlo k zraneniu), pár podložiek (nakoľko prívodný kábel prístroj jemne „odsadí“ od steny), vŕtačku, hmoždinky a skrutky.

 


4. KROK

Pokiaľ ste si v kroku 1 vybrali otvorený germicídny žiarič, je nutné ho na stenu alebo strop montovať pod istým uhlom, aby mal tú správnu účinnosť. Tu sú na výber 3 možnosti uchytenia:

  1. Priamo na stenu alebo strop – tým pádom bude žiariť len dopredu pred žiarič v priamom smere (samozrejme s rozptylom)
  2. Montáž na priamy záves – tento záves žiarič jemne nakloní, takže napríklad pri montáži pod strop ho nakloní tak, aby žiaril do miestnosti. So žiaričom nebude možné v budúcnosti hýbať.
  3. Montáž na kĺbovom ramene – v tomto prípade je síce žiarič namontovaný na jednom mieste, ale je možné ho jemne (pár stupňov) natáčať podľa potreby tak, aby ožaroval požadované miesto


5. KROK

Už keď máme vybratý typ germicídneho žiariča, je potrebné zvoliť i jeho výkon. Tu treba dbať na niekoľko faktorov:

 

1. Veľkosť miestnosti – objem vzduchu v miestnosti a v prípade otvoreného germicídneho žiariča i vzdialenosť, do akej má pôsobiť.

 


Príklad a:

Pri výkone germicídneho žiariča 30 W a pri výške miestnosti cca 2,8 m, tak pri ploche miestnosti:
do 20 m2 postačí 1ks germicídneho žiariča
do 40 m2 sú potrebné 2ks germicídnych žiaričov
do 60 m2 sú potrebné 3ks germicídnych žiaričov

pri doporučenej dobe ožarovania 3 - 4 hodiny denne v 2 - 3 rôznych    časových intervaloch.

 


Príklad b:

Účinnosť 30W otvoreného germicídneho žiariča je do 5m pri minimálnej dobe svietenia 20min

Účinnosť 50W otvoreného germicídneho žiariča - do 7m pri minimálnej dobe svietenia 20min

 

2. „premávka“ v priestore kde bude žiarič umiestnený

Citlivosť organizmov voči UVC žiareniu je rôzna, preto sú k zničeniu potrebné rôzne dávky žiarenia – intenzita žiarenia, a musia mu byť vystavené po určitú dobu – čas expozície. Silná intenzita po krátku dobu má ten istý účinok, ako pôsobenie žiarenia slabej intenzity po dlhú dobu.

Počet žiaričov pri častej výmene ľudí v priestore, alebo pri väčšom počte ľudí by mal byť vyšší, alebo by mal bežať nepretržite. Treba brať do úvahy, že maximálne prúdenie vzduchu pri jednom uzavretom germicídnom žiariči, je v našom prípade  60m3 / hod. Pokiaľ teda budú priestory intenzívne používané a vetrané (i keď len neustálym otváraním a zatváraním dvier, príchodom a odchodom väčšieho množstva ľudí alebo tovarov), je potrebné zvoliť vyšší výkon žiariča, alebo vyšší počet žiaričov

 

6. KROK

Ku germicídnym žiaričom je možné doplniť i príslušenstvo:

  • Spínacie hodiny SPH – sú to hodiny, ktoré je možné nastaviť na spúšťanie a vypínanie žiariča vo vopred zvolenej dobe (napr. pri otvorených žiaričoch počas noci, alebo po pracovnej dobe...).
  • Senzor pohybu – senzor pohybu je vhodným doplnkom k otvoreným germicídnym žiaričom. Pokiaľ do miestnosti, v ktorej je zapnutý otvorený germicídny žiarič niekto vstúpi, tak senzor pohybu zabezpečí jeho vypnutie .
  • Počítadlo prevádzkových hodín PPH – keďže trubice majú svoju životnosť, tak toto počítadlo zabezpečí to, aby ste mali prehľad o tom, koľko hodín už trubice svietia.
  • Diaľkové ovládanie – opäť pomocník hlavne pre otvorené germicídne žiariče – pokiaľ nemáte vypínač žiariča pri východe z miestnosti, tak vďaka diaľkovému ovládaču viete žiarič zapnúť či vypnúť bez toho, aby ste museli vstúpiť do ožiarovaného priestoru a tým sa chránite pred jeho účinkami, nakoľko UV – C žiarenie žiariča môže poškodiť Vašu pokožku a oči.


7. KROK

Pokiaľ ešte stále neviete, či ste si vybrali správne, neváhajte nás prosím kontaktovať a my Vám radi a ochotne poradíme, aby naše produkty plnili správne účel, na ktorý ste si ich kúpili.