Otvorené germicídne žiariče

otvorené germicídne žiariče

Otvorené - priame germicídne žiariče

Dopadajúce žiarenie je homogénne, to znamená, že likviduje mikroorganizmy aj tam, kde sa dezinfekčné prostriedky neaplikovali. Žiarenie prechádzajúce priestorom eliminuje mikróby voľne sa pohybujúce vzduchom na časticiach prachu a tak čistí samotný vzduch. Priame germicídne žiariče ožarujú celkový objemu vzduchu v miestnosti - je to najúčinnejší spôsob sterilizácie vzduchu. Obsiahne celý objem vzduchu, ničí zárodky na stenách a podlahách – v podstate všade tam, kam dopadne žiarenie. Tento typ žiariča sa používa výhrade bez prítomnosti ľudí, rastlín a zvierat nakoľko UV - C žiarenie je škodlivé a má negatívny účinok na ľudský organizmus, zvieratá aj rastliny. I malá dávka ožiarenia môže pri zasiahnutí oka vyvolať zápal spojiviek a pri vyšších dávkach i ťažko poškodiť zrak. 

 

 

Otvorené germicídne žiariče:              
výkon: 15W 30W 36W 50W 55W 72W 110W
do prekladacích boxov o - - - - - -
montáž stena strop o o - - - - -
závesný/montáž strop - o - - o - -
kĺbový, montáž stena/strop - o - - o - -
mobilný - o - - o o -
mobilný so spínacími hodinami - o - - o - -
krátky, mini - - o - - - -

 

Doplnkové komponenty:
spínacie hodiny
senzor pohybu
počítadlo prevádzkových hodín
diaľkové ovládanie